Ambacht In Beeld Festival plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   
Ambacht in Beeld Festival
30 & 31 maart 2024
Brussel - Tour & Taxis Gare Maritime

Huisregels

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan het festival geschiedt op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld als gevolg van letsel of diefstal. Deelname aan workshops en masterclasses is op eigen risico. Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

 

Toegankelijkheid
Het festival wordt gehouden op de begane grond van Gare Maritime. Deze is rolstoeltoegankelijk. Deelname aan de meeste workshops en masterclasses is met rolstoel mogelijk. 

 

Mocht u vragen hebben over hulp, rolstoeltoegankelijkheid of deelname aan workshops/masterclasses ivm een beperking, dan kunt mailen naar info@ambachtinbeeldfestival.be.

 

Foto,- video- en geluidopnamen

In het kader van de AVG en auteursrecht hanteren we onderstaande regels op ons festivalterrein:

Iedereen die het festivalterrein betreedt, geeft toestemming voor het maken van foto-, video- en geluidsopnamen door de organisatie of door de organisatie aangewezen mediapartners, waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie behoudt zich het recht voor om deze opnamen te gebruiken zonder dat zij hiertoe een vergoeding verschuldigd is (in welke vorm dan ook) aan de bezoekers.

 

Heeft u hiertegen bezwaar dan kunt u dit mailen naar info@ambachtinbeeldfestival.be.


Voor het maken en/of publiceren van foto’s, video- en geluidsopnames met de intentie deze voor commerciële doelen te gebruiken, dient u toestemming te vragen aan de organisatie, Stichting Ambacht in Beeld.

 

Huisregels

 1. Algemeen; Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico en betekent dat je de huisregels accepteert.
 2. Het is niet toegestaan drugs, gevaarlijke voorwerpen zoals slag-, steen en/of vuurwapens en overige gevaarlijke voorwerpen als glas en blik in uw bezit te hebben.
 3. Diefstal en zakkenrollerij; Er kunnen (helaas) zakkenrollers aanwezig zijn, houd hier rekening mee en let goed op uw bezittingen.
 4. In het geval er een strafbaar feit wordt gepleegd, wordt dit altijd gerapporteerd aan de politie met arrestatie als gevolg. Wees gewaarschuwd!
 5. Gedrag; Ambacht in Beeld is een gemoedelijk evenement. We vragen alle bezoekers om het gedrag passend te houden bij dit evenement. Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering. De organisatie kan personen die hier niet aan voldoen weigeren of verwijderen van de evenementenlocatie.
 6. Betaalmiddel; Ambacht in Beeld is een cashless event (kaart / payconiq).
 7. Veiligheid; Op het terrein lopen in herkenbare kleding vrijwilligers rond. Je kan te allen tijde bij hen terecht voor vragen en opmerkingen.
 8. Aansprakelijkheid; Stichting Ambacht in Beeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade aan bezoekers en/of eigendommen. Stichting Ambacht in Beeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 9. Het is niet toegestaan om buiten de aanwezige toiletten te urineren.
 10. Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van herkenbaar geklede hulp- en geleidehonden. Voor uitzonderingen: neem contact op via info@ambachtinbeeldfestival.nl
 11. Overig; in situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
 12. Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.
 13. Plezier; Maak er veel van en geniet!

Dank voor je medewerking!

 

De organisatie van Ambacht in Beeld Festival